Tijdens de sessie ervoer ik de klanken en trillingen van de diverse klankschalen, gong en Koshi. Deze resoneerden op zowel fysiek als emotioneel niveau en brachten een diepe ontspanning te weeg. Ze hielpen me vrij te geven wat er zich op dat moment aandiende. Ook ervoer ik kleuren en beelden, die me inzichten gaven. Met een gevoel van vrede, ging ik naar huis.                                                                 

 De klankschaalbehandeling  was werkelijk een wonderschone ervaring. De rust en mooie manier waarop je de sessie gaf, als mede de wonderbaarlijke klanken van de klankschalen, brachten diepe rustgevende stilte. Een stilte die ruimte creëerde om beter te kunnen ‘horen, zien en zijn’. Ik hoop dat je nog veel mensen mag verblijden met dit prachtige geschenk.

Na het verlies van mijn vader ben ik diverse keren bij Ellen geweest. Een liefdevol en veilig bad waarin alle innerlijke chaos geuit mocht worden. Zij stemt zuiver af op waar je staat en wat er op dat moment nodig is, een adem-, of visualisatie oefening, klankschalen of energetische behandeling, vaak een combinatie. Ik ging altijd met meer innerlijke rust en levensmoed de deur uit. Dankjewel!

Bij Ellen voelde ik mij al snel op mijn gemak. Ze werkt vanuit haar hart en dat voel je. Tijdens sessies t.a.v. rouw leken de hemel en aarde elkaar soms te overlappen, kostbare ervaringen. Ondanks haar spirituele en intuïtieve kwaliteiten staat zij met haar beide benen stevig op de grond.

Daardoor is zij voor mij een steunpilaar in wiebelige tijden.

Ik ben getroffen door de betrokken en liefdevolle benadering van Ellen. De meeste indruk hebben haar readings gemaakt. Soms confronterend, maar altijd iets wat treffend is voor waar ik op dat moment in het leven sta. Het geeft aan de ene kant herkenning en aan de andere kant stof tot nadenken en ‘herkauwen’. Het zette weer dingen in beweging waar het dreigde te stagneren, en zette aan tot aanvaarding van situaties die niet te veranderen zijn.

Tijdens het rouwproces om mijn man, die ik plotseling los moest laten, bezoek ik sinds enige tijd Ellen. Zo ook vandaag, voor een sessie waarin energetische behandeling en klankschalen gecombineerd werden: ik voel mij nu innerlijk rustig en merk dat ik stapje voor stapje meer in mijn kracht kom.

Ik vond het bijzonder om te voelen hoe je mij d.m.v. de klankschalen  kon bereiken. De stress en verkramping gleden weg (ook in de dagen erna nog!) en dit gaf een bevrijd gevoel. Bedankt voor je lieve en geduldige benadering.

Ellen was goed op mij afgestemd, werkt vanuit haar hart, en creëert  mede door haar integriteit en respectvolheid naar de ander, een groot gevoel van veiligheid.  Dit komt de “overgave”  ten goede waardoor er in mijn geval een “alles is ēēn” ervaring mocht ontstaan.